fbpx

Your Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

100% Secure Checkout!

ทำไมต้องเป็นคอลลาเจน

ประโยชน์หลากหลายของคอลลาเจนเปปไทด์เพื่อผิวและข้อต่อ

ผิวสวย

ประโยชน์อันหลากหลายของคอลลาเจนในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น สามารถอ้างอิงได้จากการศึกษาหลายชิ้นทางคลินิก ซึ่งพบว่าจะเห็นผลด้วยตาหลังการรับประทานเพียง 1 เดือน ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าคอลลาเจนสามารถต้านผลกระทบจากอายุที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มความอ่อนเยาว์โดยการกระตุ้นและปรับโครงสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังจากภายใน และเพิ่มการสร้างกรดไฮยาลูรอนิค จึงส่งผลให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย

ฟื้นฟูข้อต่อและกระดูก

คอลลาเจนเปปไทด์พิสูจน์ได้ว่าสามารถพัฒนาข้อต่อและความยืดหยุ่น รวมถึงคงสภาพกระดูก สำหรับคนที่ต้องการรักษาชีวิตที่กระฉับกระเฉง

ปัญหาจากอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ชาย

Damage to type II collagen starts at the articular surface and extends into the cartilage with progressive degeneration.

การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

คอลลาเจนเปปไทด์กระตุ้นการสร้างเสริมเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยกระตุ้นเซลล์เฉพาะที่ในเนื้อเยื่อที่เป็นเป้าหมายเพื่อให้สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นรวมทั้งองค์ประกอบสำคัญอื่นๆของโครงสร้างผิวหนังในชั้นหนังแท้คือเมทริกซ์ (Matrix) ซึ่งเป็นส่วนโครงสร้างที่อยู่ภายนอกเซลล์ประกอบด้วยคอลลาเจน การศึกษาในวงกว้างได้แสดงให้เห็นว่าคอลลาเจนมีประโยชน์ต่อสุขภาพข้อต่อและกระดูกที่แข็งแรงนอกจากนี้คอลลาเจนเปปไทด์ยังเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อไร้ไขมัน(Lean muscle)อีกด้วย

กีฬาและโภชนาการ

โปรตีนให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านกีฬา ปกป้องเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ส่งเสริมให้สุขภาพข้อต่อที่ดี รักษาและช่วยในการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ

ผิวสวย

ประโยชน์อันหลากหลายของคอลลาเจนในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น สามารถอ้างอิงได้จากการศึกษาหลายชิ้นทางคลินิก ซึ่งพบว่าจะเห็นผลด้วยตาหลังการรับประทานเพียง 1 เดือน ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าคอลลาเจนสามารถต้านผลกระทบจากอายุที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มความอ่อนเยาว์โดยการกระตุ้นและปรับโครงสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังจากภายใน และเพิ่มการสร้างกรดไฮยาลูรอนิค จึงส่งผลให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย

ฟื้นฟูข้อต่อและกระดูก

คอลลาเจนเปปไทด์พิสูจน์ได้ว่าสามารถพัฒนาข้อต่อและความยืดหยุ่น รวมถึงคงสภาพกระดูก สำหรับคนที่ต้องการรักษาชีวิตที่กระฉับกระเฉง

ปัญหาจากอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ชาย
Damage to type II collagen starts at the articular surface, and extends into the cartilage with progressive degeneration.

การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

คอลลาเจนเปปไทด์กระตุ้นการสร้างเสริมเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยกระตุ้นเซลล์เฉพาะที่ในเนื้อเยื่อที่เป็นเป้าหมายเพื่อให้สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นรวมทั้งองค์ประกอบสำคัญอื่นๆของโครงสร้างผิวหนังในชั้นหนังแท้คือเมทริกซ์ (Matrix) ซึ่งเป็นส่วนโครงสร้างที่อยู่ภายนอกเซลล์ประกอบด้วยคอลลาเจน การศึกษาในวงกว้างได้แสดงให้เห็นว่าคอลลาเจนมีประโยชน์ต่อสุขภาพข้อต่อและกระดูกที่แข็งแรงนอกจากนี้คอลลาเจนเปปไทด์ยังเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อไร้ไขมัน(Lean muscle)อีกด้วย

กีฬาและโภชนาการ

โปรตีนให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านกีฬา ปกป้องเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ส่งเสริมให้สุขภาพข้อต่อที่ดี รักษาและช่วยในการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
Login